Fejléc

381 - Jézusom, Krisztusom

Kéziratos szlovák korálkönyv 1750 körül

381. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jézusom, Krisztusom, Én szerelmesem! Lelkem téged vajon Hol is keressen? Szép Napom, vesd reám a te fényed, Nélküled a földön nincsen élet!

2. Éjjel is, nappal is Óhajtva várlak, Folyton kereslek, míg Meg nem talállak; Jelenj meg nekem nagy bánatomban: Bűnömre tebenned gyógyítóm van!

3. Eggyé lenni kíván A szívem veled, Élnie különben Tovább nem lehet. Nélküled mit sem ér egész éltem, Veled halálom is nyereségem.

4. Ahova te vezetsz, Csak oda megyek, Hogy így mindörökké Teveled legyek. Ha téged hívtalak, drága vendég, Szegényen is gazdag vagyok mindég.

Tranoscius énekeskönyv 1743 (szlovák).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu