Fejléc

387 - Életem, Jézus, egyedül

Finn dallam

387. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Életem, Jézus, egyedül te töltsd be, És mindent, mindent adj meg énnekem, Mi lelkem hozzád vonja, hozzád kösse! Tekinteted kísérjen szüntelen!

2. Ha nem mint győztes járulhatok hozzád, A vereségem mégis elviszem. S lehajol szánva a megsebzett szívhez A te irgalmad, Jézus, szelíden.

3. Örömöm hálás, ujjongó dalával, Ha eléd, Jézus, nem siethetek, Elsírhatom a bánatomat néked, Koldulva biztató tekinteted.

4. Bűnnel borított arcom fölemelni Hozzád, te tiszta, szent, ha nem tudom: Szabad szent lábad előtt leborulnom Vétkesen és szegényen, Jézusom.

Kirsten Dorothea Hansen 1850-1902 (norvég).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu