Fejléc

390 - Áldlak, Jézus, hű barátom

Dallam: Jézus, örömmel fogadlak 143

390. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Áldlak, Jézus, hű barátom, Halálomig elkísérsz. Bíztató karod ha látom, El nem csüggeszt semmi vész. Hogyha halványul reményem, Bujdosom nehéz ösvényen, Pártfogóm te légy, Uram, Napvilág a borúban!

2. Te vezérelsz Istenemhez, Óvod bűntől lelkemet. Intesz: míg az óra kedvez, Hűséggel kövesselek! Ha a világ tőled elvon, Gyámolíts a nehéz harcon, Adj elmémbe tiszta fényt, Éljek tetszésed szerént!

3. Áldd meg, édes Üdvözítőm, Földi vándorlásomat! Fájdalmamban légy enyhítőm: Meggyógyulok általad. Légy erőm a küszködésben, Folyton fénylő példaképem! Áraszd rám Szentlelkedet, Taníts szenvednem veled!

4. Ha leszállott éltem napja, Téged hívlak, Mesterem; Te juttatsz boldog révpartra, Hol nincs bú, nincs gyötrelem. Ó, töröld el minden vétkem, Jézus, ki meghaltál értem! Add meg vágyó lelkemnek A te békességedet!

Kovács Sándor 1869-1942.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu