Fejléc

398 - Jézus Krisztus, Mesterünk

Szokolay Sándor sz. 1931

398. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jézus Krisztus, Mesterünk, Mint ígérted, légy velünk! Bárhova hív a munka, Adj áldást, áldást utunkra!

2. Kevésen is hűséget, Szolgálatra készséget, Új erőt te adj nekünk, Hadd áldjon, áldjon életünk!

3. Mienk örök oltalmad, Szereteted, irgalmad. Új reggel, új kegyelem, Az kísér, kísér szüntelen.

4. Útravalónk békesség. Megszerezted réges-rég. Árassza tett és beszéd A békét, békét szerteszét!

5. Vezess minket, hű Urunk! Veled útnak indulunk. Téged áld szolgálatunk És minden, minden új napunk.

Túrmezei Erzsébet 1912-2000.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu