Fejléc

403 - Emlékezzél, hogy mi történt

Históriás ének XVI. sz.

403. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Emlékezzél, hogy mi történt, Uram, mirajtunk, És tekintsd meg, hogy milyen nagy a mi siralmunk! Ostorodat vonta reánk a mi nagy bűnünk, Azért hozzád kiáltani mi meg nem szűnünk.

2. Ezer ínség környékezi a mi lelkünket, Keserűség, bánat fojtja a mi szívünket; Az Úr vetett, íme, minket nagy árvaságra, Mert Istennek nem akartunk térni útjára.

3. Könnyhullatás között esszük most a kenyeret, Mert földünkön meg nem szántuk a szegényeket; Szenvedőktől szemeinket elfordítottuk, Azért Isten haragját most rajtunk hordozzuk.

4. Bizodalmunk tebenned van, felséges Isten, Mert megmaradsz mindörökké ígéretidben. Kérünk téged, térítsd hozzád a mi szívünket, Hogy elnyerjük irgalmadból üdvösségünket!

JerSir 5. Kolozsvár 1553.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu