Fejléc

409 - Reménységem te légy nekem

Dallam: Győzhetetlen én kőszálom 379

409. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Reménységem te légy nekem, Nagy hatalmú, bölcs Istenem! Tőled legyen segítségem, Mikor terhel én sok vétkem!

2. Teljes éltem csupa bűnfolt. Álnok szívem szinte megholt. Mégse hagyj el, Uram, engem, Ne verj, Atyám, mint érdemlem!

3. Föld porából én eredtem, Gyarlósággal rakva lelkem. Senki nincs előtted igaz, Jóvoltod mégis irgalmaz.

4. Perbe ne szállj, Uram, velem, Mert sok tanú áll ellenem! Ne vedd számba sok vétkemet, Emeld föl én bús fejemet!

5. Irgalmadban bőséges vagy, Megtérőhöz kegyelmed nagy. Minden jóval híved ellásd, Harmatoztass rám bő áldást!

Rimay János 1569-1631.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu