Fejléc

411 - Fordítsd el rólunk

Dallam: Paradicsomnak te szép, élő fája 365

411. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Fordítsd el rólunk, Urunk, haragodat, És hajolj hozzánk, tedd le ostorodat! Ne igazságod mérje vétkeinket, Kímélj meg minket!

2. Ha megérdemelt büntetést szabnál ki, Vajon ki tudná közülünk kiállni? Égbolt és föld is megreszket előtted, Úgy retteg tőled.

3. Irgalmazz nékünk, szegény bűnösöknek, Törvényed ellen védjen meg kegyelmed! Engedj megtérést most is a gonosznak, Gyógyítsd a rosszat!

4. Szent Fiad vére, töviskoronája, Kínszenvedése, keserves halála Álljon ítélő haragod elébe, S hívjon békére!

5. Bár érdem nélkül s nem keveset kérünk, Mi Urunk Isten, ezt cselekedd vélünk, Te, aki egy vagy Szentháromságodban, Nagy hatalmadban!

Juraj Tranovský 1591-1637 (szlovák).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu