Fejléc

418 - Jézusom, ki bűnös lelkem

Frankfurt am Main 1662

418. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jézusom, ki bűnös lelkem Megváltottad véreddel, Kárhozattól óvtál engem, Szegény szívem fogadd el! Értem győztél a halálon. Jóságodat sírig áldom. Tetszésedre hadd éljek, Csak tebenned reméljek!

2. Megkerested kinn a pusztán Az eltévedett juhot, Aki tőled eltávozván Veszedelembe jutott. Jézus, lelkem hű pásztora, Bűnösöknek Megváltója, Munkáld megtérésemet, Éleszd, növeld hitemet!

3. E világ hogy el ne vesszen, Jézus, véredet ontod. Add, hogy üdvömre lehessen Végtelen áldozatod! Keresztfádhoz lépek hittel: Gyógyíts meg szent sebeiddel, Vedd le rólam az átkot, Hogy lehessek sajátod!

4. Hiszek, Uram, de erősíts, Kételkednem, ó, ne hagyj; Bűn, halál ellen bátoríts, Üdvöm, gyámolom, maradj! Egyedül tebenned bízom, S egykor téged, én Jézusom, Ott, hol bánat nincs többé, Láthatlak mindörökké.

Johann Rist 1607-1667 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu