Fejléc

421 - Uram Jézus, én imádságomra

Dallam: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát 363

421. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Uram Jézus, én imádságomra, Hajolj hozzám én kiáltásomra; Kérésemet kegyelmesen fogadd, Ne tekintsed méltatlan voltomat!

2. Szomorkodom undok bűneimért, Melyek miatt immár sok szégyen ért; Félek most is, hogy kedvet nem lelek, Hogy hűtelen szolgádat megveted.

3. Gyarló vagyok, a test erőtelen, El kell esnem, ha te nem vagy velem; Éltem elszáll, miként a földi por, Mit a szélvész hirtelen elsodor.

4. Ilyen szegény, erőtelen lelket Nagy irgalmad, Uram, el nem vethet: Hisz te értem véredet ontottad, Megváltottad eltévedt juhodat.

5. Te szent kínod én oltalmam légyen, Szent kereszted az én erősségem; Szent halálod egyetlen érdemem, Tied legyen lelkem és mindenem!

6. Szent halálod halálunk óráján Erősítsen, ha kísért a sátán: Teáltalad vegyünk diadalmat, Uram Jézus, áldassék irgalmad!

Regius Király Jakab 1623-1690.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu