Fejléc

435 - Jöjjetek, Isten Fia hív

Nürnberg 1534

435. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jöjjetek, Isten Fia hív: "Térj énhozzám, megterhelt szív! Jöjj, hívlak, fáradt lélek! Te, ifjú s öreg, jöjjetek! Hadd adjak örök kincseket És nyugalmat tinéktek!"

2. "Igám jó, terhem nem nehéz, És aki azt vállalni kész, Énvelem célhoz érhet. Ha roskad, én fölemelem. Új erőt ád új kegyelem. Várja az örök élet."

3. Halljuk meg Urunk hívását! A rögös út ne legyen gát Követni Jézust hitben! Az ige erőnk, támaszunk. Szent világánál járhatunk. Így áld, vezérel Isten.

4. Mind, amit örök Istenünk Szent szavában ígért nekünk, Sziklaszilárdan áll fenn. Beteljesül az ígéret, Elnyerjük az üdvösséget Jézusunk által. Ámen.

Georg Grünwald +1530 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu