Fejléc

440 - Keresztyének vagyunk

Dallam: Jer, dicsérjük Istent 40

440. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Keresztyének vagyunk, Mert Krisztus neve rajtunk. A menny, föld Istenét Urunknak vallja ajkunk. De Istent Urunknak Hiába nevezzük, Ha parancsolatát Egyszersmind nem tesszük.

2. Keresztyének vagyunk. Ez úgy lesz igaz nevünk, Ha a bűnt megvetjük, S úgy élünk, amint hiszünk. Nem szereti Krisztust, Aki még bűnt szeret, Bárha viseli is A keresztyén nevet.

3. Keresztyének vagyunk, Mert megkereszteltettünk, S Krisztus vére által Megváltottjává lettünk. De megtartottuk-e Mi drága hitünket, Keresztségben kötött Szent szövetségünket?

4. Keresztyének vagyunk, Mert otthon s a templomban Kedveljük az igét, Szívünk hálára lobban. De úgy élünk-e, mint A Szentírás tanít? Életünk termi-e A hit gyümölcseit?

5. Urunk, te adj erőt Az igaz megtérésre, Hogy méltók lehessünk A szép keresztyén névre! Add, hogy valósággal Legyünk Krisztus népe, S építsük üdvünket Az ő érdemére!

Johann Adam Hasslocher 1645-1726 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu