Fejléc

442 - Emberek s angyalok

Dallam: Jer, dicsérjük Istent 40

442. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Emberek s angyalok Szavával szólhat nyelvem, De ha a szeretet Lángja nem lobog bennem, Olyanná leszek én És ékes szózatom, Mint zengő érc csupán És pengő cimbalom.

2. Tudnék titkot s jövőt És minden bölcsességet, Hogy felfognám vele A kezdetet és véget, Bár volna hegyeket Mozdító nagy hitem: A szeretet nélkül Nem volnék semmi sem.

3. Ha minden vagyonom A szegényeknek adnám, Testem áldozatul Ha tűzhalálra szánnám, Hogy lássa a világ Jó cselekedetem, S nincs bennem szeretet, Mit használ az nekem!

4. Teljes a szeretet Jósággal, türelemmel, Nem álnok, nem irigy, És nem fuvalkodik fel, Nem bánt meg másokat, Önhasznát nem lesi, Feledve önmagát: Más javát keresi.

5. Nem gondol gonoszat, Nem gyúl hamar haragra, Hamisságot ha lát, Nem örvend soha rajta. Örül, ha emeli Az igazság fejét, És mindent elfedez, Jobbját nyújtván feléd.

6. Mindent hisz és remél, Nem csügged el bizalma; Él benne a remény Bátorító hatalma. Élet tusáiban Eltűr mindeneket, És el nem fogy soha Az igaz szeretet.

7. Mikor gyermek voltam, Mint gyermek szóltam s tettem; De mindezt elhagytam, Mikor felnövekedtem. Most csak tükör által Homályban láthatunk; De szemtől szembe majd, Ha már célhoz jutunk.

8. Míg mennybe érkezem, És véget ér futásom, Szeretet, hit, remény, Megmarad ez a három; Örökké megmarad, Bár mindent sír temet, S ezek közt legnagyobb Te vagy, ó, szeretet!

1Kor 13. Lukas Backmeister 1570-1638 (német). Sántha Károly 1840-1928.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu