Fejléc

460 - Tisztítsd meg szíved

Dallam: Paradicsomnak te szép élő fája 365

460. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe, Hogy megtartassál, mosódj hófehérre, Karmazsin színű bűneidből tisztulj, Hogy ki ne pusztulj!

2. Szeplőtelen légy a Krisztus napjára, Mert igen nagy volt váltságodnak ára, Ártatlan omlott Királyodnak vére. - Térj meg kedvére!

3. Nem járhatsz folyvást annyi undokságban, Részed így nem lesz mennyek országában. Vedd fel a harcot, vedd fel a keresztet - Vagy üdvöd veszted!

4. Élj botlás nélkül, szentül, feddhetetlen, Vizsgáld a törvényt lelkiismeretben. Inkább fonj gyarló tested ellen ostort, Semhogy bemocskold!

5. Tisztítsd meg ajkad oltárról vett szénnel,* Rútat ne illess, mit a lelked szégyell! Jót cselekedjél mindenekkel bőven, Minden idődben!

6. Új teremtés vagy: vetkezd le a régit! Ördög ha üldöz, e világ ha rémít, Csak meg ne hátrálj, maradj meg az újban, Véled az Úr van!

Scholz László 1911-2005.

* 1. vsz.: bíbor (Ézs 1,18), 5. vsz.: Ézs 6,6.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu