Fejléc

462 - Jó Atyánk, te minket nézel

Dallam: Isten szívén megpihenve 266

462. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jó Atyánk, te minket nézel, Vizsgálsz várón, csöndesen: Testvér-szívvel, testvér-kézzel Szolgálunk-e szüntelen? Terem-e a hűség, hála Jó gyümölcsöt, ízeset; Hajt-e hasznot éltünk fája Embereknek s neked?

2. Ne ítélj el, Atyánk, kérünk, Terméketlen voltunkért! Egyszülötted, Jézus értünk A keresztfán ontott vért. Terméketlen életfánkat őérette kíméld meg! Hisz ő ma is értünk fárad, Hogy gyümölcsözzünk neked.

3. Szentlelkednek erejével Hadd lehessünk teljesek! Szolgálatra mindig készen Töltsön el a szeretet! Örömünk és békességünk Másokat is üdítsen! Könyörülj meg rajtunk, kérünk, Mindenható Úristen!

Marschalkó Gyula sz. 1921.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu