Fejléc

491 - Járuljunk buzgó hálaadással

Dallam: Ó, bárcsak ezer nyelvem volna 63

491. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Járuljunk buzgó háladással Az aratásnak Urához, Ki megvidít gazdag áldással, S erőt nyújt minden munkához. Jóságának, kegyelmének Zengjen ma ajkunkon ének!

2. Meghallgatta imádságunkat, Nyújtott mindennap kenyeret; Megáldotta hivatásunkat, Mert ő minket híven szeret. Veszélytől megoltalmazott, Munkánkban ő támogatott.

3. Irgalmadból táplálsz bennünket, Mi is irgalmasok legyünk; Meg ne keményítsük szívünket, Szűkölködőkkel jót tegyünk! Gondviselő szereteted Érezze minden gyermeked!

4. Áldozatunk fogadd el, kérünk, Bár csak gyarlón dicsérhetünk. Add a te Szentlelkedet nékünk, Hogy egész földi életünk Hálás szeretetből álljon, Szüntelen téged szolgáljon!

Ehrenfried Liebich 1713-1780 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu