Fejléc

494 - Ments meg engem, Uram

Zsasskovszky: Énektár 1855

494. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ments meg engem, Uram, az örök haláltól, Ama rettenetes napon minden bajtól, Midőn az ég és föld meg fognak rendülni, S eljössz a világot lángokban ítélni!

2. Reszket minden tagom, borzadok és félek Én, e földön küzdő, szegény bűnös lélek. Ama napon engem ítéletre vonnak, Midőn az ég és föld egyben megindulnak.

3. Haragnak napja az, kínok, ínség napja, Nagy nap, mely a bűnöst gyötri, szorongatja, Midőn te, ki mindig éltél és fogsz élni, Eljössz a világot lángokban ítélni.

4. Ó, adj nekünk, Uram, örök nyugodalmat, Szegény bűnösökön mutasd meg irgalmad, Hogy kik az életben oly sokat szenvedünk, Örök világosság fényeskedjék nekünk!

X. századi latin ének (Libera me domine).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu