Fejléc

495 - Ama nap, a harag napja

Dallam: Ó, felséges Atya Isten 91

495. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ama nap, a harag napja A világot megolvasztja? Ez a próféták szózatja.

2. Mint remeg majd holt meg élő, Hogyha eljön az Ítélő, Minden tettet számon kérő.

3. Immár a könyv tárva-nyitva, Ahol nyilván föl van írva Minden ember szíve titka.

4. Ami itt volt elrejtetten, Kiviláglik akkor rendben, Nem marad bűn büntetetlen.

5. Én szegény, ott szót hogy ejtek? Kárhozattól ott ki ment meg, Ahol mindenek reszketnek?

6. Mennynek, földnek szent Fölsége, Népek örök üdvössége, Rejts irgalmad tengerébe!

7. Édes Jézus, szánj meg engem, Aki jöttél énérettem, Tartsd meg ama napon lelkem!

8. Töredelmes szívvel kérlek, Kegyelmeddel, ó, segélj meg, El ne vesszek, hanem éljek!

9. Örök Isten, tégy irgalmat! Uram Jézus, nyújts oltalmat, És adj örök nyugodalmat!

Jóel 2,10-11. Celanói Tamás (?) 1190?-1255? (Dies irae, dies illa).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu