Fejléc

496 - Ó, mi Megváltó Krisztusunk

Dallam: Ó, felséges Atya Isten 91

496. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ó, mi Megváltó Krisztusunk, örök üdvözítő Urunk, Ínségünkben légy orvosunk!

2. Édes Jézus, emlékezzél, Hogy érettem is küldettél, S kínos keresztfán szenvedtél!

3. Igaz bírám, légy türelmes, Velem kemény számot ne vess, Adósodnak légy kegyelmes!

4. Uram, ki meghaltál értem, Pirulva hajtom meg térdem, Úgy siratom sok nagy vétkem.

5. Vétkeztem én, mulasztottam, Magamat a bűnre adtam: Úr Jézus, könyörülj rajtam!

6. Kérve kérlek, kedvezz nékem, Ó, Jézus, légy reménységem, Tebenned van üdvösségem!

7. Könyörgök töredelmesen, Tekints reám kegyelmesen, Engedj elhunynom csendesen!

8. Magam kezedbe ajánlom, Hozzád vezessen halálom! Irgalmad örökké áldom!

Celanói Tamás (?) 1190?-1255? énekének (Dies irae, dies illa) második fele. Új Zengedező Mennyei Kar 1743.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu