Fejléc

499 - Életünkben szüntelen

Gregorián alapján Wittenberg 1524

499. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Életünkben szüntelen Halál lesi léptünk. Segítséget, irgalmat kérve kihez térjünk? Ó, Urunk, csak tehozzád! Ím, bánjuk sok gonoszságunk, Melyekkel megbántottunk. Szentséges Úristen, Szent és erős Isten, Irgalmas és áldott Megváltó, Ki egy, örök vagy, Halál ínségében Elveszni minket ne hagyj! Irgalmazz nekünk!

2. Halálunkban a pokol Torka vár sötéten. Ki szabadít meg minket Ekkora ínségben? Te, Jézus, hű Megváltónk! Mert hozzánk hajolt szánalmad, Látva ennyi bűnt és bajt. Szentséges Úristen, Szent és erős Isten, Irgalmas és áldott Megváltó, Ki

egy örök vagy: A poklok mélyében Elveszni minket ne hagyj! Irgalmazz nekünk!

3. Pokol rettentése közt Bűnünk kerget, éget. Hova legyünk? Hol lelünk Biztos menedéket? Ó, Krisztus, csak tenálad! Hisz véred mosta el vétkünk. Úgy fizettél meg értünk. Szentséges Úristen, Szent és erős Isten, Irgalmas és áldott Megváltó, Ki egy, örök vagy, E hit vigaszától Elesni minket ne hagyj! Irgalmazz nekünk!

1. vsz.: VIII. századi antifónából (Media vita), XV. századi német ének; 2-3. vsz.: Luther Márton 1483-1546.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu