Fejléc

505 - Már búcsút veszek

M. Teschner 1584-1636

505. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Már búcsút veszek tőled, Te mulandó világ. Mit te kínálsz, nem élet, Csak tűnő boldogság. Egy jobb hazába vágyom, Hol üdvöm elnyerem, Hol Istenem meglátom, S lesz igaz életem.

2. Ha szenvedek, fájdalmam A porba húz, lever, Légy, Jézusom, oltalmam, S könnyebb lesz a teher. Adj enyhülést a kínra, És halld meg sóhajom, Biztass, hogy benned bízva, Békén távozhatom!

3. Ó, rejtsd el sebeidben, Uram, én lelkemet, Hogy ott bízvást megleljem Menedékhelyemet! Kiontott drága véred Ad békét énnekem, Betakarhat, megvédhet, S a célt elérhetem.

4. Írd az élet könyvébe* Megváltottad nevét, Hogy végórámhoz érve Hittel nézzek feléd! A boldogok sorában Adj, Jézusom, helyet, Hogy mindörökké áldjam A te hűségedet!

Valerius Herberger 1562-1627 (német).

* Jel 20,10

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu