Fejléc

506 - Ha elvégzem életemet

Dallam: Minden ember csak halandó 512

506. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ha elvégzem életemet E küzdelmes világban, Jézusom készített Nekem helyet a mennyországban. Örök lesz ott boldogságom, Örökké tart vigasságom Uramnál, Krisztusomnál, Lelkem Megtartójánál.

2. Porrá lesz halandó testem, Minthogy porból vétetett, Ámde megdicsőült testben Élek örök életet. Ott lesz részem üdvösségben Angyalok közt fényességben, Hol könny nem hull, jaj nem sért, Az Úr Jézus Krisztusért.

3. Nékem ezt a boldogságot Készítette Istenem, Ha már a halandóságot Örökre levetettem. Bú, betegség, könny és sóhaj Itt marad a koporsóval. Mennynek Ura ajtót tár, Irgalmával Jézus vár.

4. Halálomnak meggyőzője, Áldott Jézus Krisztusom, Lelkemnek Üdvözítője, Hallgasd meg óhajtásom: Ha bujdosásom véget ért, Akkor te szent érdemedért Testemnek adj nyugovást, Nálad víg feltámadást!

Gusztáv Adolf halálára írt ének, 1632. Ludwig von Hörnigk 1600-1667 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu