Fejléc

65 - Imádjátok Istenünket

Dallam: Béke legyen a nap alatt 465

65. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Imádjátok Istenünket, Aki adta mindenünket! Atyánk ő, benne vigadunk, Néki élünk, néki halunk.

2. A Krisztust magasztaljátok, Akit küldött jó Atyátok! ő az, kit fejünknek vallunk. Néki élünk, néki halunk.

3. Szentléleknek áldást zengjünk, Aki nekünk bölcs vezérünk! Az Úr Lelke hű támaszunk. Néki élünk, néki halunk.

4. Örvendj, lelkem, harsogjatok, Vigadozó szent szózatok! Szent, szent, szent a mi Istenünk, Tőle van éltünk s mindenünk.

Friedrich Gottlieb Klopstock 1724-1803 (német), Kis János 1770-1846.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu