Fejléc

91 - Ó, felséges Atya Isten

Eperjesi graduál 1635

91. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ó, felséges Atya Isten, Ki uralkodol mennyekben, Dicsértessél híveidben!

2. Te minket az elmúlt éjjel Megtartottál szent kezeddel, Atyai kegyességeddel.

3. Mi testünkben megnyugtattál, Új erővel megáldottál, És e napra általhoztál.

4. Ma is, kegyelmes Istenünk, Adj szerencsés napot érnünk! A te szent nevedért kérünk.

5. Adj részt bőven áldásodban, Hogy napról napra buzgóbban Járjunk el minden dolgunkban!

6. Add, hogy éljünk igaz hitben És isteni félelemben, Hogy megtarthass kegyelmedben!

7. Hallgasd meg könyörgésünket, Atya Isten, tarts meg minket, Add meg ma is kenyerünket!

8. A te áldott szent Fiadért, Mi Urunk Jézus Krisztusért, Légy kegyelmes ő kedvéért!

Huszita ének. Michael Weisse énekeskönyve 1531 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu