Fejléc

72 - Mi Atyánk, ki vagy

Lipcse 1539

72. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, Hozzád sietünk lélekben, És amiként parancsolád, Imádkozunk, mint egy család. Add, fohászunk ne az ajkon, De szívünk mélyén fakadjon!

2. Szenteltessék meg a neved! Tartsuk meg szent beszédedet, És míg a sír ránk nem borul, Éljünk, mint hívek, jámborul! Tévelygéstől óvd nyájadat, Hű pásztorunk te légy magad!

3. Jöjjön el a te országod, Terjeszd a fényt, igazságot; Szentlelked vezérünk legyen, Hogy néped el ne tévedjen! Törd meg a sátán erejét, Egyházadat te áldd, te védd!

4. Te szent akaratod legyen E földön, miként mennyekben! Ha szenvedünk, türelmet adj, Jó s balsorsban velünk maradj! Irtsd ki a rossz indulatot, Mely megszegi akaratod!

5. Add meg napi kenyerünket, Tárházadból táplálj minket! Munkánk sikerrel koronázd, Távoztass tőlünk bajt, viszályt, Hogy csendes béke, szeretet Örvendeztesse népedet!

6. És bocsásd meg bűneinket, Hogy ne terheljék lelkünket, Amint mi is megbocsátunk, Ha vétett felebarátunk! Szelídség és jóindulat Így egyesíti nyájadat.

7. Kísértésbe minket ne vígy! A sátán gonosz és irigy. Ha tőrbe csal, te adj erőt, Hogy bátran visszaverjük őt! Szentlelked maga segítsen Híven megállni a hitben!

8. Ments meg a gonosztól, Atyánk, Ha nehéz napok törnek ránk! Ha ránk borul a síri éj, Végső ínségünkben segélj! Testünknek adj békés halált, Készíts nekünk mennyben lakást!

9. Tied ma és mindenkoron Az ország és a hatalom; Ami jót kérünk, megadod, Imádságunk meghallgatod. Dicsőség itt és odafenn, Néked, jó Istenünk! Ámen.

Luther Márton 1483-1546.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu