Fejléc

67 - Ékes dolog ismerni

Tranoscius 1674

67. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ékes dolog ismerni, Uram, felségedet, Énekléssel dicsérni A te nagy nevedet.

2. Végtelen nagy hatalmad Világokat teremt, De jóságod nem feled Minket sem idelent.

3. Kegyelmedből küldted el Hozzánk szent Fiadat, Hogy hirdesse minékünk Örök országodat.

4. Mily jót tettél velem is A Krisztus Jézusért, Ki a kínos keresztfán Értem is ontott vért.

5. Atyám, a te kegyelmed Meggazdagít engem. Ami vagyok, s amim van, Mindent tőled nyertem.

6. Egyet kérek főképpen, Hogy szent országodat Hadd keressem először, Mint legfőbb javamat.

Matkovich Pál 1743-1823.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu