Fejléc

81 - Úristen, most eléd lépek

Lipcse 1567

81. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Úristen, most eléd lépek, És alázatosan kérlek: Szent arcodat ne fordítsd el, Tégy jót énvelem, bűnössel!

2. Isten, ki engem alkottál, És szent képedre formáltál, Tebenned élek és mozgok, Tenélküled semmi vagyok.

3. Testem, lelkem és életem Mind csak neked köszönhetem, Jó sorsomban, balsorsomban Hű oltalmam tenálad van.

4. Krisztus, te értem meghaltál, Szent véreddel megváltottál, Mert a törvényt betöltötted, És Atyád kiengesztelted.

5. Ha bűn vádolja szívemet, És kétség gyötri lelkemet, Légy közbenjáróm, szószólóm, Légy kegyes bírám, Megváltóm!

6. Szentlélek, alkotó erő, Te szívet, lelket szentelő, Mind, ami jó van énbennem, A te kegyelmedből vettem.

7. Ó, Atya, Fiú, Szentlélek, Csak téged áldlak, míg élek, Csak neked szóljon énekem, Csak tied legyen életem!

Bodo von Hodenberg 1604-1650 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu