Fejléc

109 - Krisztus, ki vagy nap és világ

Gregorián eredetű dallam

109. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Krisztus, ki vagy nap és világ, Minket sötétségben ne hagyj! Igaz világosság te vagy, Kárhozatra mennünk ne hagyj, Kárhozatra mennünk ne hagyj!

2. Téged kérünk, szent Úristen, Oltalmazz minket ez éjen; Nyugodalmunk benned legyen, A mi lelkünk el ne vesszen, A mi lelkünk el ne vesszen!

3. Úristen, hozzád kiáltunk: Gondviselőnk, légy oltalmunk! A te hatalmad ereje Légyen híveid őrzője, Légyen híveid őrzője!

4. Parancsoljad angyalidnak, Hogy mireánk vigyázzanak; A mi gonosz ellenségünk Messze távol járjon tőlünk, Messze távol járjon tőlünk!

5. Emlékezzél meg mirólunk: Jól tudod, mily gyarlók vagyunk. Kiket megváltál véreddel, Úr Jézus, kérünk, ne hagyj el, Úr Jézus, kérünk, ne hagyj el!

6. Dicsőség légyen Atyának, ő szent Fiának, Krisztusnak, Szentlélekkel egyetemben Örökkön-örökké, ámen, Örökkön-örökké, ámen!

Debrecen 1592.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu