Fejléc

117 - A nap lement, ó, Jézus

Dallam: Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk 44

117. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. A nap lement, ó, Jézus, maradj vélem, A bűn homályát magad űzd el tőlem! Támadj fel fényben igazság Napja, Hogy távozzék szívemnek homálya!

2. Tied, Uram, a dicséret, a hála, Hogy eljutottam e nap alkonyára! Te vezérelted minden léptemet, Gyarló szemem bár nem látta kezed.

3. Lelkemnek csak egy a szomorúsága, Hogy a jóban nincs állhatatossága. Te vagy tudója, édes Istenem, Hogy megbotlom, mint gyermek, szüntelen.

4. Bocsásd meg bűnöm, irgalomnak Atyja, Mely lelkemet kínozza és furdalja. Bánom, hogy azzal megbántottalak, De megtérek tehozzád újólag.

5. Én pásztorom, lelkemnek őrizője, Jobb kezed hívek hű védelmezője. Oltalmazzon meg kegyelmed engem, Hogyha a sátán keresi lelkem!

6. Te nem szunnyadsz, míg tart én nyugovásom. Add, hogy terólad légyen álmodásom! A nap lement, a sötét éjjelen, Én Napvilágom, te maradj velem!

Joachim Neander 1650-1680 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu