Fejléc

326 - Egy az, Uram, mi szükséges

Dallam: Jézus, örömmel fogadlak 143

326. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Egy az, Uram, mi szükséges! Erre taníts engemet! Világ kincse bármily fényes, Nem ad igaz életet. Szívemet üresen hagyja, Békességét meg nem adja. Csak egy, ami szükséges, Egy, ami üdvösséges.

2. Jézus, egy a kívánságom, Nyomdokodon üdv fakad, Benned van én boldogságom, Szent és bölcs minden szavad. Mert igéd lélek és élet, Mindent megnyerek tevéled, Csak szívből szeresselek, És híven kövesselek.

3. Ha Isten elé kell mennem, Én semmit nem vihetek, De Jézusom, szent véredben Minden jót elnyerhetek. Mert nekem az igazságot Megszerezte szent váltságod. Azt vihetem Istennek: Elég a te kegyelmed.

4. Jézusom, te légy egyedül Békességem, mindenem! Vizsgálj engem kívül-belül, Ne tűrj foltot lelkemen! Ha járok hamis ösvényen, Segíts a jó útra térnem! Légy enyém, s ez egy elég, Mint legnagyobb nyereség!

Johann Heinrich Schröder 1667-1699 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu