Fejléc

325 - Ha Istenem velem van

Dallam: Ó, Krisztusfő, sok sebbel 200

325. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ha Istenem velem van, Ki lehet ellenem? Ha ő az én oltalmam, Nem ér veszedelem. Ha Krisztust adta értem, Ha Isten így szeret, Nem árthat semmi nékem, Megvéd ő engemet.

2. Nincs másban reménységem, Csak Krisztus vérében, Mert örök üdvösségem Csak benne lelhetem. Én gyarló életemben Jót nem találhatok, De Krisztus érdemével Én is megállhatok.

3. Mert Jézus napvilágom, Jézus reménységem, Csak benne lelek üdvöt, Másban semmibe' sem. A boldogság, az áldás Csak őbenne van itt, Ítélettől, haláltól Jézus megszabadít.

4. ő az, aki elvette A bűnnek erejét, Eloltotta vérével A pokolnak tüzét. Nem bántja többé szívem Immár aggodalom; Az ő szent árnyékában Békén megnyughatom.

5. Már szívem csupa hála, Leveti bánatát, Mert teljes fényben látja Feltűnni szép napját. ő az én napom: Jézus! ő világol nekem, S a menny örömét zengi Ujjongó énekem.

Paul Gerhardt 1607-1676 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu