Fejléc

324 - Hívek, dicsérjük jó Istenünket

Dallam: Előtted állok, drága Jézusom 417

324. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Hívek, dicsérjük jó Istenünket, Ki nem akarta bűnben vesztünket, S mint Atyánk mennyből ránk tekintett, És szent Fia által üdvözített.

2. Ki ezt a világot úgy szerette, Hogy saját életét sem kímélte: A Király földre száll miértünk, S a kárhozatból kimenti éltünk.

3. Jóvoltodat, Atyja életemnek, Ki Üdvözítőt adtál lelkemnek, Boldogan dicsérem és áldom, Mert legfőbb kincsem az én Megváltóm.

4. Jézusom, vezess igazságodban, Adj nekem részt szabadításodban, Csendesség, békesség vidítson, E világon is már boldogítson.

5. Add, szeresselek buzgón tégedet, Híven megtartsam szent beszédedet, Áldjalak, valljalak igazán, Míg egykor nálad lesz dicsőbb hazám.

Michael Schirmer 1606-1673. Johann Samuel Diterich 1721-1797 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu