Fejléc

323 - Áldj meg minket, Úristen

Dallam: Jézus, szenvedésedről 204

323. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Áldj meg minket, Úristen, A te jóvoltodból, Világosítsd elménket Irgalmasságodból! Orcád világossága Hasson minket által, Hogy éltünkben e földön Járjunk igazsággal!

2. Engedd meg híveidnek, Kegyelmes Istenünk, Hogy mindannyian téged Igazán ismerjünk! Még kicsiny hitünkkel is Engedj örvendeznünk! Mikor megítélsz, Uram, Kegyelmezz meg nékünk!

3. Ne tántorodjunk mi el Soha, Uram, tőled, Szívünk ne kételkedjék Többé már felőled! Nyughassék meg mi lelkünk Igaz hittel benned, Vallhassunk mindenekben Urunknak csak téged!

4. Mindörökké dicsérjük Fennszóval az Urat, Mert hisz csak ő viseli Minden mi gondunkat. Uram, a te nevedben Áldd meg szolgáidat, Kiket bűntől megváltott Egyszülött szent Fiad!

Jakub Lubelczyk 1558 (lengyel). Balassi Bálint 1554-1594.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu