Fejléc

322 - Mindenek meghallják

Históriás ének dallama 1565

322. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Mindenek meghallják és jól megtanulják, Kik a segítséget nem Istentől várják: Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség!

2. Hogyha a városnak, avagy háznak népét Nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség!

3. Csak hiába lészen reggel felkeléstek Néktek, kik erősen Istenben nem hisztek. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség!

4. Nagy könnyen az Isten mindent ád azoknak, Kik csak benne bíznak, s hozzá fohászkodnak. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség!

5. Mint a sebes nyilak az erős kezében, Erősek a hívek Isten kegyelmében. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség!

6. Boldog, aki lelkét hittel erősíti, Minden ellenségét bizonnyal legyőzi. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség!

127. zsoltár. Huszár Gál énekeskönyve 1560.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu