Fejléc

321 - Szívemet hozzád emelem

L. Bourgeois 1510-1569

321. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Szívemet hozzád emelem, Benned bízom, ó, Uram. Meg nem szégyenítesz engem, Ne nevessenek rajtam. Mert szégyent nem vallanak, Kik tehozzád esedeznek. Azok pironkodhatnak, Akik hitetetlenül élnek.

2. Utaid, Uram, mutasd meg, Hogy el ne tévelyedjem! Te ösvényidre taníts meg, Rajtuk te vezess engem! Vezérelj te engemet A te szent és jó igédben! Oltalmazd életemet, Tebenned bízom, Úristen!

3. Mely igaz és jó az Isten, Megáll örök kegyelme, A bűnösöket téríti Igaz ösvényeire, És a nyomorultakat Életükben igazgatja, Kegyes kézzel azokat Az ő útjában megtartja.

4. Az igaz istenfélőknek ő megjelenti magát, És az őbenne hívőknek Örök törvényét, titkát. Azért én szemeimmel Rátekintek szüntelenül. ő megőriz kezével, Lábam kivonja a tőrbül.

25. zsoltár. Clement Marot 1496?-1544 (francia). Szenczi Molnár Albert 1574-1633.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu