Fejléc

332 - Mit Isten akar énvelem

Cl. Sermisy 1490-1562

332. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Mit Isten akar énvelem, Az lesz a legjobb nékem. Kész ő, hogy áldjon, segítsen, Ha bízom nagy nevében. Bajból kiment a hű, a szent. Nem fenyít, csak mértékkel. Ki benne hitt, soha senkit Isten nem hagyott még el.

2. ő vigaszom és életem, Reményem, bátorságom. Amint akarja, úgy legyen. Fenyítését is áldom. Mint ígérte, számba vette Fejemen a hajszálat. Mint jó Atyám, úgy vigyáz rám, Jóságára nem várat.

3. Így örömest útrakelek, Amikor ő kívánja. Ha hazahív, békén megyek A halandók útjára. Árva lelkem, én Istenem, Hű kezedbe ajánlom. Te megadtad a győzelmet Már poklon és halálon!

4. Még egyet kérek, Istenem, Hogy tarts meg mindig nálad, És ne engedj elcsüggednem, Ha gonosz lélek támad. Biztass: "Ne félj!" Védj és segélj! Kelj híved oltalmára! Így is teszel. Velem leszel, S én áment mondok áldva.

Albrecht von Preußen 1490-1568; 4. vsz.: Nürnberg 1555 körül (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu