Fejléc

333 - Az Istennek szent igéje

Dallam: Mit Isten akar énvelem 332

333. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Az Istennek szent igéje Éltem zsinórmértéke. Az ő szent és bölcs végzése Lelkemnek üdvössége. Bármit küld rám én jó Atyám, Mind csak javamra válik. Rátekintek, bízom, hiszek Őbenne mindhalálig.

2. Az Istennek bölcs végzésén Megnyugszom csendes szívvel. Miért is keseregnék én, Jól tudja ő, mit mível. Ha rám árad bú és bánat, Csak hitemet próbálja, De nem hagy el, sőt felemel, A bút örömre váltja.

3. Az Istennek bölcs végzése Akármit hoz magával, Hittel veszem, mert vesszeje Együtt jár irgalmával. Övé éltem, hát nem féltem, Legyen, amint akarja. Ha szenvedek, nem csüggedek, Mert megvéd erős karja.

4. Az Istennek tetszésére Rábízom minden dolgom, Mert lelkem üdvösségére Intézi mindig sorsom. A nehéz bajt, keserves jajt, Mely szívemet szaggatja, Szent örömmel ő váltja fel: Legyen meg akaratja!

Ambrosius Blaurer 1492-1564 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu