Fejléc

345 - Teremtő Istenűnk

Tranoscius 1674

345. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Teremtő Istenünk, Édes Atyánk nekünk, Hatalmas vagy, Irgalmad nagy: Ínségemben, szükségemben, Kérlek, engem nem hagyj!

2. Szívem benned bízik, Hozzád esedezik: Én jó Atyám, Ó, tekints rám, Siralmamban, bánatomban Légy kegyelmes hozzám!

3. Nálad lehetetlen, Tudom, semmi nincsen. Nyújtsd kezedet, Mely hűn vezet, Szüntesd bajom, bús sóhajom, Te örök szeretet!

4. Enyhülést adj búmban, Tűrést gondjaimban, Hogy bajomban, Bánatomban Élő hittel, gyermekszívvel Hozzád fohászkodjam!

5. Ha majd napom leszáll, Mellém, Uram, te állj! Menedékem Te légy nékem; Jézusomért, Krisztusomért Üdvözíts az égben!

Tranoscius énekeskönyv 1684 (szlovák).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu