Fejléc

346 - Gondviselő édes Atyám

Magyar dallam XVII. sz.

346. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Gondviselő édes Atyám, Kérlek, engem meg ne utálj, Éjjel-nappal vigyázz reám, Mert ezer bú, baj reám száll.

2. Édes teremtő jó Uram, Ím, lásd meg, mire jutottam! Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én.

3. Szegény fejem hozzád hajtom, Minden dolgom reád hagyom. Légy az én édes gyámolom, Előttem járó csillagom!

4. Igaz, teremtő jó Atya, Minden szegénynek támasza, Nincs, akihez folyamodnám, Kérlek, viselj gondot reám!

Thoroczkay-féle énekeskönyv 1695.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu