Fejléc

347 - Mindaz, ki reményét

Kéziratos szlovák korálkönyv 1750 körül

347. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Mindaz, ki reményét Istenbe vetette, Nem retteg, bár vészek Zúgjanak felette: Mint a Sion, áll hatalmasan, Diadalmasan, Diadalmasan.

2. Mint Jeruzsálemnek Bércen épült vára, Az Istent félőknek ő a kősziklája. És az Isten virraszt felette, Harcol érette, Harcol érette.

3. Az Úr hatalmának Sehol nincs határa, Kiterjeszti szárnyát Hívei útjára. ő a gyengének erőssége És üdvössége És üdvössége.

Tranoscius énekeskönyv 1696 (szlovák).

* Jeruzsálem szent hegye

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu