Fejléc

358 - Krisztus, menny, föld Alkotója

Dallam: Csillagoknak alkotója 359

358. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Krisztus, menny, föld Alkotója, A hívőknek Megváltója, Hallgass meg, ha téged áldunk, S trónodhoz száll imádságunk!

2. Ádámban mi mind vétkeztünk, Kárhozatra ezért estünk; De te keresztfán meghaltál, És nékünk életet adtál.

3. Dicsőségedből lejöttél, Mi testünkbe felöltöztél; S kik a bűn útjára tértünk, Sok nagy kínt szenvedtél értünk.

4. Fogságból megszabadultunk, Sebeiddel meggyógyultunk; Bűntől, haláltól, ó, áldott, Megváltottad a világot.

5. Keresztfád királyi trón lett, Erre a föld megreszketett; Lelked égbe szállt, szent Fölség, S elsötétedett a föld s ég.

6. A mennyben megdicsőültél, Istennek jobbjára ültél; Ott a te királyi széked, Onnan kormányozod néped.

Nagy Gergely (?) 540?-604 (Rex Christe, factor omnium).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu