Fejléc

359 - Csillagoknak alkotója

Gregorián himnusz

359. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Csillagoknak alkotója, Mindeneknek Megváltója, Hívek világosítója, Krisztus, életnek adója:

2. Te mirajtunk könyörültél, Kegyesen ránk tekintettél, Megváltottál mindnyájunkat, Nyújtván nékünk oltalmadat.

3. A te hatalmasságodnak Minden térdek meghajolnak, Mennyen, földön amik vannak, Mind engedelmet mutatnak:

4. A nap az ő nyugovását, A hold az ő újulását, A csillagok ragyogását, Mind megtartja ő járását.

5. Téged kérünk, mi Megváltónk, Légy te a mi oltalmazónk, őrizz meg a gonoszságtól, Az ördögi csalárdságtól!

6. Dicsőség a bölcs Atyának, Az ő egyetlen Fiának, A vigasztaló Léleknek, Szentháromság egy Istennek!

Középkori latin himnusz (Creator alme siderum).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu