Fejléc

428 - Szegény szívemnek

Dallam: Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk 44

428. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Szegény szívemnek nincsen tisztasága, Megcsal reménye, félrevezet vágya, És bűnre csábít engem szüntelen; Nincs ember itt a földön bűntelen.

2. Ki magát szentnek és tisztának véli, Önmagát immár az el is ítéli: Ha véljük, nincsen bűnös hajlamunk, Magunkat csaljuk meg mi önmagunk.

3. A szent erőt, én Istenem, te adjad, Elesni, veszni hívedet ne hagyjad, Te adj erőt, míg tart a küzdelem! Benned bízom, én erős Istenem!

4. Szegény szívemnek nincsen tisztasága! Ó, hallgass ajkam esdeklő szavára: Csak te adhatsz új szívet énnekem, Ez új szívet add nekem, Istenem!

Győry Vilmos 1833-1885.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu