Fejléc

429 - Ébressz, Urunk, te szent igéddel

Dallam: Ki dolgát mind az Úrra hagyja 331

429. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ébressz, Urunk, te szent igéddel Bennünk igaz bűnbánatot! Törvény kemény ítéletével Lelked adjon alázatot! Mentségünk semmi nem lehet: Kérjük ingyen kegyelmedet!

2. Ha bűnünk fáj, és szívünk retteg, Mert nem talál bocsánatot, Állítsd elénk te szent kereszted, Hol minden üdvre változott! Szívünket lelked győzze meg, Áraszd reánk kegyelmedet!

3. Új élet útján járni veled, Jó Istenünk, te adj erőt! Mindenben mondjunk hálát neked, Segítsünk minden szenvedőt! Szolgáljon téged életünk, Míg mennyben zeng dicséretünk!

Lars Jacobsen Haetta 1834-1896 (lapp).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu