Fejléc

430 - Ím, nagy Isten, most előtted

Kálmán Farkas 1836-1906

430. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Menedékem nincs sehol a földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval, Italom könny, a kenyerem keserű sóhaj.

2. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, Teelőled elrejtenem semmit sem lehet; Látja lelked minden bűnöm, melynek átka sújt: Vedd le rólam, ó, Úristen, vedd le ezt a súlyt!

3. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt. Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt. Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat: Szálljon reám irgalmadból béke, bocsánat!

4. Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott, Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok! Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez, Hozzád térő gyermekednek, Atyám, kegyelmezz!

Szász Béla 1840-1898.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu