Fejléc

452 - Rád tekintek, mindenható

Dallam: Előtted állok, drága Jézusom 417

452. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Rád tekintek, mindenható Isten, Forró hálával áldoz most szívem. Mint mondod, templomod úgy vagyok, Lelked által ha néked szolgálok.

2. Sokszor érzem, testem mily esendő, Elködlik-szürkül a szent jövendő - Jó Lelked éleszthet engemet: Erőre váltja gyöngeségemet.

3. Kísértésben is te vagy reményem, Hadd járjak nyomdokodban serényen! Javamra szolgálhat a próba: Tégy áldássá, és indíts a jóra!

4. Küldetésem napja míg világít, Gyarló szolgád többet nem kíván itt: Szeretet, hadd legyek követed; Így érem el majd teljességedet!

Michal Miloslav Hodža 1811-1870 (szlovák).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu