Fejléc

453 - Mind célját, mind napjait

Dallam: Jézus, én bizodalmam 369

453. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Mind célját, mind napjait Te mérted ki életemnek. Szent Atyám, ó, bárcsak itt Amíg éveim sietnek, Célom felé úgy futnék, Mint rendelte szent igéd!

2. Akiben szilárd hit él, Kiben munkás a szeretet, Aki bízik és remél, Áhítva egy jobb életet: Az fut Jézus nyomdokán A valódi cél után.

3. Adj erőt hát, Istenem, Hogy hitben végig megálljak, S úgy, mint égi Mesterem, Jót művelve szerte járjak, Hűséggel keresve itt Az új élet útjait!

Székács József 1809-1876.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu