Fejléc

482 - Neked zendül, Istenünk

Dallam: Isten nékem erőm, bizodalmam 338

482. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Neked zendül, Istenünk, a hála. Hozzád száll ma Szívünknek imádsága, Mert te vagy nékünk Igaz reménységünk, Hű menedékünk.

2. Te kötötted össze életünket: Lépteinket Egymáshoz te vezetted. Szívünknek lángja, Szerelem virága Jóságod áldja.

3. Gyermekeket te adtál minékünk. Áldd meg, kérünk: Példás életet éljünk, Hogy megtalálják Az utat tehozzád, És el ne hagyják!

4. Egymás terhét szívből elviselnünk Segíts, kérünk: Krisztus éljen mibennünk, S bár gyakran botlunk, Haragot ne tartsunk, Sőt megbocsássunk!

5. Tarts meg minket vidám jókedvedben, Békességben, Hűséges szeretetben! Fogjad kezünket, Te adj győzedelmet És üdvösséget!

Dóka Zoltán 1929-2000.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu