Fejléc

483 - Mi kegyes Atyánk

Dallam: Nagy hálát adjunk az Atyaistennek 48

483. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura, És mindeneknek nagy bölcs tanítója, Akiknek nem vagy te igazgatója, Nincs oktatója.

2. Adj jó tanítómestereket nékünk, Adj bölcsességet általuk minékünk, Hogy jó erkölccsel, értelemmel éljünk, Mi jó Istenünk!

3. Hogy jövendőre mi felnevekedvén, Téged dicsérjünk mindenkor tisztelvén, Felmagasztaljunk igaz hittel élvén, Néked engedvén:

4. Hogy szolgálhassunk te szent egyházadnak, És használhassunk felebarátunknak, De kiváltképpen atyánknak, anyánknak, Édes hazánknak!

5. Dicsőség néked, kegyes Atya Isten És győzedelmes, áldott Fiú Isten, Te vigasztaló Szentlélek Úristen, Áldj meg hitünkben!

A magyar tanulóifjúság régi éneke. Huszár Gál énekeskönyve 1574.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu