Fejléc

488 - A Sion hegyén, Uram Isten

L. Bourgeois 1510-1569

488. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. A Sion hegyén, Uram Isten, Tied a dicséret! Fogadást tesznek néked itten Tisztelvén tégedet, Mert kérésüket a híveknek Meghallod kegyesen, Tehozzád azért az emberek Jönnek mindenünnen.

2. Javaival a te házadnak Megelégíttetünk, Szép dolgain szent templomodnak Gyönyörködik szívünk. Te csuda szent igazságodból Megfelelsz minekünk. Hallgass meg, Isten, velünk tégy jól, Ó, mi segedelmünk!

3. Te megvigasztalsz mindeneket Reggel a napfénnyel. Biztatsz te minden élő rendet Csillagokkal éjjel. Áldásiddal meglátogatod Az elszáradt földet, Hasznos esőkkel meglágyítod, Éltetvén mezőket.

4. A sík mezők mind ékeskednek Szép dús gabonákkal, Villognak mind a szántóföldek A sűrű búzákkal. Szép gyümölcsei a hegyeknek Mézédes szőlőkkel Örvendeznek, és énekelnek Nagy gyönyörűséggel.

65. zsoltár. Théodore de B?ze 1519-1605 (francia). Szenczi Molnár Albert 1574-1633.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu