Fejléc

44 - Ó, felséges Úr, mi kegyes

L. Bourgeois 1510-1569

44. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, Mily csodálatos a te neved nekünk! Nagy dicsősége felhat az égre, Teljes vele a föld kereksége.

2. Dicsérnek téged még a csecsemők is, Ajkukon hordják nagy nevedet ők is, Kikkel legyőzöd az ellenséget, S a bosszúállót megszégyeníted.

3. Amikor látom a te műveidet, A napot, holdat, a csillagos eget, Csodálva kérdem: mi itt az ember, Hogy rá gondolsz, s megáldod ezerszer.

4. Kisebbé tettél bár az angyaloknál, De bennünket is te felmagasztaltál; Mi ég alatt és a föld felett él, Minden teremtést alánk rendeltél.

5. Felséges Isten, mi kegyelmes Urunk, Szent színed előtt, íme, leborulunk, Mely igen nagy a te dicsőséged, Örök hálával áldunk mi téged.

8. zsoltár. Clement Marot 1496?-1544 (francia). Szenczi Molnár Albert 1574- 1633.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu